Üdülési szerződés

A Polgári Törvénykönyv 415.§ és 416.§ rendelkezései és a jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadók. Az Alabástrom Panzió Vendéglátó KKT. 3412 Bogács Dózsa György út 17/a alatt mint üdültető, és az üdülésben résztvevő utas között az alábbi feltételekkel jött létre.

Az üdülési szerződés aláírtnak tekinthető , ha az utas, vagy meghatalmazottja az üdülést megrendelte, és ezzel az üdülési feltételeket a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és elfogadta.

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást, balesetbiztosítást és útlemondási biztosítást, ezt egyénileg kell megkötni. A részvételi díj tartalmazza a szállás költségét, a melegvíz és áram szolgáltatást, takarítást és az ágyneműt. Továbbá a területen a kocsibeállók használatát. Az egyéb szolgáltatások árjegyzéke a Panzióban megtalálható. Amennyiben félpanzióval kötötték le a szállást, úgy természetesen ennek az árát is tartalmazza.
Érkezést megelőzően 7 nappal a szolgáltatási díj 20%-át kérjük előlegként befizetni. Ha az előleg nem érkezik meg, a megrendelést tárgytalannak tekintjük.

A xxxxxxxxxxxx számlaszáma xxxxxxx, amelyre a befizetéseiket lebonyolíthatják.

Lemondási feltételek

A jelentkezést írásban lehet lemondani az alábbi feltételekkel:
Üdülési csekk előlegét nem tudjuk visszaadni, hiszen azt azonnal elküldjük feldolgozásra!

Amennyiben az utazást nagyobb erő, hatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okból történő elmaradásáért, módosulásáért az Alabástrom Panzió Vendéglátó KKT. felelősséget nem vállal.

Az üdülés során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

Amennyiben vitás kérdések merülnének fel az üdüléssel kapcsolatban, úgy kérnénk a helyszínen jegyzőkönyv felvételét, és az üdülés befejezését követően 8 napon belül a felek bírósághoz fordulhatnak kárigényükkel. A felek alávetik magukat a Mezőkövesdi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.